Apie mus

KAIP GYVENAME

PERSONALO MOKYMAS IR UGDYMAS
Personalo mokymas ir ugdymas - viena prioritetinių UAB „Inti“ krypčių. Siekiantiems tobulėti įmonėje sudarytos palankios sąlygos įgyti naujų kompetencijų ar kelti turimą kvalifikaciją. Įmonėje dirbantys specialistai, suinteresuoti savo profesinių įgūdžių tobulinimu bei žinių gilinimu, įmonės lėšomis dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose ir seminaruose.
UAB „Inti“ jau ne vienerius metus bendradarbiauja ir su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Įmonė yra pasirašiusi trišales sutartis ir finansuoja savo darbuotojų studijas šioje mokymo įstaigoje.
Investuojame ne tik į savo darbuotojų kvalifikaciją, kuri reikalinga šiuo metu jų užimamoms pareigoms atlikti, bet ir bendradarbiaujame su mokymo įstaigomis bei visuomene skatinant jaunimą rinktis įmonei reikalingas profesijas. Įsteigta stipendija Kauno technikos profesinio mokymo centro moksleiviams. Stipendija jau paskirta dviem šios mokymo įstaigos Santechnikos specialybės moksleiviams, kurie baigę mokyklą, įmonėje atliks praktiką ir taps mūsų kolektyvo dalimi.
Išlaidos darbuotojų ugdymui, tai investicijos, kurios duos vaisius ateityje.

 

Mūsų draugai:

ŠIUOLAIKINIAI VADYBOS METODAI
2015 m. sausio mėn. bendrovėje "Inti" baigtas įgyvendinti projektas „Šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas UAB „Inti“ siekiant padidinti įmonės pardavimus ir darbo našumą“.
 
Projektas buvo vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Procesas Lt“. Projekto įgyvendinimas iš dalies buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Įmonėje įdiegta specializuota veiklos procesų valdymo metodika, sukurta pažangių, tarptautiniu mastu pripažintų metodikų TOC ir LEAN pagrindu bei standartizuoti ir optimizuoti veiklos procesai. 

 

VERTINAME SAVO KRAŠTO ISTORIJĄ

Šlienavos pagrindinės mokyklos skverelyje atidengtas ir pašventintas paminklinis suolelis. Jame iškalti devynių šio krašto savanorių, Vyčio Kryžiaus kavalierių, vardai: Vinco Vekerio, Jurgio Kalašinsko, Liudo Kaufmano, Prano Palionio, Jono Prakevičiaus, Jurgio Rakausko, Antano Randžio, Kazio Stanevičiaus, Juozo Šimukonio.

 

Džiaugiamės galėję prisidėti prie šio krašto 1919-1920 metų laisvės kovotojų atminimo įamžinimo.

 

 
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO PARAMA

2014 m. spalio 1 d. UAB "Inti" kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra vykdė projektą "Statybos projektų elektroninės valdymo sistemos sukūrimas įmonėje", finansuojamą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto "Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" įgyvendinimo priemonę "Inočekiai LT". Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta lanksti informacinė sistema, skirta statybos projektų priežiūrai ir vykdymui užtikrinti. 

 

MES - SAVO MIESTO PATRIOTAI

Aktyviai dalyvaujame miesto gyvenime, remiame mieste organizuojamas šventes, sporto kolektyvus, prisidedame prie turiningo bendruomenės narių laisvalaikio leidimo.