Negyvenamieji pastatai

NEGYVENAMIEJI PASTATAI

Atsižvelgdami į kliento poreikius, statybos bendrovė „Inti“ stato naujus arba renovuoja jau esamus negyvenamosios paskirties pastatus, tokius kaip logistikos ir sandėliavimo paskirties pastatai, gamybos ar pramonės paskirties pastatai, garažai, fermos, specialiosios paskirties pastatai, skirti specialiesiems tikslams.
 
Darbai atliekami užtikrinant aukščiausią darbų kokybę bei glaudžiai bendradarbiaujant su užsakovu.