Projektai

Degalinės įrengimas UAB „IKEA Industry Lietuva“, M.Valančiaus g. 19B, Kazlų Rūdoje

Įrengta modulinė degalinė su kuro užpylimo aikštele, dispanserio spinta, požeminiu dyzelinio kuro plieniniu dvisieniu rezervuaru.

Degalinė prijungta prie esamo elektros tinklo, įrengtas teritorijos apšvietimas, įrengtas įžeminimas ir žaibo saugos sistema

Teritorijoje įrengta nauja asfaltbetonio danga.

 

Vandentiekio stoties Nr.1, Pulko g. 75, Alytuje rekonstravimas
• Gamybinio korpuso pastato rekonstrukcija (vandens ruošykla, II kėlimo siurblinė (našumas - 800m3/val) ir gamybinės-buitinės patalpos);
• Esamo vandens bokšto griovimas;
• Nugeležinimo stoties rekonstrukcija. Našumas – 20 712 m3/d;
• Esamo paskirstymo punkto SP-60 ir esamos transformatorinės (10/6 kV) rekonstrukcija.
 
 

Rekreacinės teritorijos įrengimas Dauguose

Įgyvendinant projektą atlikti šie pagrindiniai darbai:

 • įrengti nauji pėsčiųjų takai - 1573 m2;
 • įrengta vaikų žaidimo aikštelė;
 • pastatytos persirengimo kabinos paplūdimyje;
 • įrengta asfaltuota krepšinio aikštelė su kaučiukine paviršiaus danga - 558 m2;
 • įrengta teritorijos apšvietimo sistema;
 • įrengti elektros energijos tiekimo tinklai - 1581 m;
 • įrengti lauko inžineriniai tinklai, L=118 m;
 • įrengtas artezinis vandens gręžinys- 10m3/d.

 

Dainavos gyvenamojo rajono viešųjų erdvių sutvarkymo statybos darbai

Projekto vykdymo  metu atlikti šie pagrindiniai darbai:

 • šaligatvių dangos iš betono trinkelių įrengimas - 4246 m2;
 • pėsčiųjų- dviračių takų iš betono trinkelių įrengimas- 4318 m2;
 • apšvietimo sistemos įrengimas;
 • vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas;
 • vaikų žaidimų aikštelės ir krepšinio aikštelės įrengimas.

 

Kazlų Rūdos miesto valymo įrenginių išplėtimas

Išplėsti buitinių nuotekų valymo įrenginiai, pastatyta antra buitinių nuotekų valymo grandis (pajėgumas - 1350 m3/d). Pagrindinius darbus sudarė pirminio 1793 m3 tūrio bei antrinio nusodintuvų 655 m3 tūrio betonavimo, buferinio rezervuaro iš nerūdijančio plieno 171 m3 tūrio sumontavimo, įvairių technologinių įrenginių montavimo, esamo laboratorijos pastato išplėtimo, dumblo aikštelių bei aplinkos sutvarkymo darbai.

 

Pagrindinio nuotekų kolektoriaus ir siurblinių rekonstravimas Neveronyse, Kauno rajone

Renovuotas buitinių nuotekų kolektorius;

Rekonstruota esama nuotekų siurblinė;

Įrengta nauja nuotekų siurblinė;

Įrengtų lauko inžinerinių tinklų bendras trasos ilgis - 336m.

 

Lietuvos kariuomenės gen. A.Ramanausko kovinio rengimo centro lauko inžinerinių tinklų rekonstravimo ir teritorijos tvarkymo darbai bei projektavimo paslaugos
Projekto metu paklota 1630 m buitinių nuotekų tinklų bei 529 m vandentiekio tinklų. Sutvarkyta kovinio rengimo centro aplinka, įrengta nauja šaligatvių trinkelių danga, rekonstruota esama ir paklota nauja asfalto danga, išvalytas priešgaisrinio vandens telkinio dugnas.
 

Alytaus DK Birutės MPB lauko inžinerinių tinklų rekonstrukcija ir teritorijos tvarkymas
•  Lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbai, L= 3 200 m;
•  Teritorijos tvarkymo darbai.