Apie mus

KAIP GYVENAME

MES - SAVO MIESTO PATRIOTAI

Aktyviai dalyvaujame miesto gyvenime, remiame mieste organizuojamas šventes, sporto kolektyvus, prisidedame prie turiningo bendruomenės narių laisvalaikio leidimo.

 

VERTINAME SAVO KRAŠTO ISTORIJĄ

Šlienavos pagrindinės mokyklos skverelyje atidengtas ir pašventintas paminklinis suolelis. Jame iškalti devynių šio krašto savanorių, Vyčio Kryžiaus kavalierių, vardai: Vinco Vekerio, Jurgio Kalašinsko, Liudo Kaufmano, Prano Palionio, Jono Prakevičiaus, Jurgio Rakausko, Antano Randžio, Kazio Stanevičiaus, Juozo Šimukonio.

 

Džiaugiamės galėję prisidėti prie šio krašto 1919-1920 metų laisvės kovotojų atminimo įamžinimo.

 

 
ŠIUOLAIKINIAI VADYBOS METODAI
2015 m. sausio mėn. bendrovėje "Inti" baigtas įgyvendinti projektas „Šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas UAB „Inti“ siekiant padidinti įmonės pardavimus ir darbo našumą“.
 
Projektas buvo vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Procesas Lt“. Projekto įgyvendinimas iš dalies buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Įmonėje įdiegta specializuota veiklos procesų valdymo metodika, sukurta pažangių, tarptautiniu mastu pripažintų metodikų TOC ir LEAN pagrindu bei standartizuoti ir optimizuoti veiklos procesai. 

 

EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO PARAMA

2014 m. spalio 1 d. UAB "Inti" kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra vykdė projektą "Statybos projektų elektroninės valdymo sistemos sukūrimas įmonėje", finansuojamą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto "Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra" įgyvendinimo priemonę "Inočekiai LT". Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta lanksti informacinė sistema, skirta statybos projektų priežiūrai ir vykdymui užtikrinti.