Projektai

 
 

Skiedros gamybos pastato statyba UAB "Swedspan Girių Bizonas", Kazlų Rūdoje

Bendras gamybinio pastato plotas – 281 m2. Pastate sumontuota didžiausia Europos Rytų ir Šiaurės vakarų regione, bei viena didžiausių pasaulyje drožlių gamybos linija. 

 

 

Pastato – sandėlio 5F2/b rekonstrukcija. Stoginės statyba. Gedimino g. 1, Kazlų Rūda

Bendras rekonstruoto gamybinio pastato plotas- 1285m2.

Projekto įgyvendinimo metu nugriauta dalis nenaudojamo gamybinio pastato – 834 m2.

 

Atlikti pagrindiniai šie darbai:

  • stoginės statybos darbai (gręžtinių pamatų, galvenų, rostverkų ir rampos betonavimo)
  • metalinio karkaso montavimo darbai
  • esamo gamybinio pastato fasadų ir stoginės karnizo apdailos darbai
  • stogo dangos atnaujinimo ir įrengimo darbai
  • vidaus apdailos darbai 
  • betoninių grindų įrengimo darbai 
  • asfaltbetonio dangos rekonstravimo darbai – 5658 m2

 

 

VĮ "Visagino energija" biokuro katilinės statyba II etapas, Visagino sav., Karlų km.
Statybos darbų metu atlikti kuro sandėliavimo aikštelės atraminių sienų ir technologinių įrenginių pamatų įrengimo darbai.

Meteorologinio radiolokatoriaus bokšto J. Tiškevičiaus g., Vilniuje statybos darbai
Projekto įgyvendinimo metu atlikti bokšto polinių pamatų ir rostverko, armuotų betoninių grindų įrengimo darbai, aptverta tvora, įrengti įvažiavimai ir aikštelės, sutvarkyta sklypo teritorija.